Nykøbing F. MotorSport
Organiseret motorløb på Lolland-Falster

PREMIERE PÅ KURSUS  FOR RALLYOFFICIALS

Fredag 17.11.2017

Rallysport er andet og mere end sublime kørere og kvikke co-drivere i rappe biler, det er også en hærskare af officials, som sørger for at binde det hele sammen. Og med få undtagelser er det stort set folk, som i et eller andet omfang har været på kursus og erhverve en officiel status med licens til at løse bestemte opgaver.

Men der er undtagelser, der bekræfter denne regel, og i aftes tog man i Nykøbing Falster Motor Sport fat på at gøre noget ved dét. Godt 25 officials og medlemmer af bestyrelsen ar samlet til et official-kursus, som ikke p.t. findes i Dansk Automobil Sports Unions regi.

BEHOV FOR HANDLING

Bilsportsunionen har stribevis af officialkurser. For rallysportens vedkommende findes der 15 licensgivende officialkurser til løbsledere, tidtagere, startere, prøvekonstruktører, prøvechefer, tekniske kontrolchefer, sikkerhedschefer og dommere - men ikke til de officials som står ude på hastighedsprøverne og bidrager til sikker afvikling af løbene.

Aftenens kursus med titlen ”Rallyofficial - Ophold, færden og funktion på rallyprøver“ var tilrettelagt af John Larsen, der som løbsleder kender alle aspekter ved afvikling af rally. Initiativet tog sigte på at imødekomme
behovet for uddannelse af de officials, som overvåger hastighedsprøverne 


John Larsen fortæller om Ophold, Funktion og Færden på Rallyprøve

 mellem start og mål og fungerer som forposter for prøvecheferne.

- Ideen har rumlet længe, og ulykken i Randers fornylig skubbede til beslutningen om, at nu skulle der ikke tænkes, men handles, forklarede John Larsen efterfølgende.

UTILREGNELIGE RALLYBILER 

Kursusprogrammet gennemgår de opgaver, som er forbundet med at være rallyofficial og fastholder de grundlæggende sikkerhedsregler for såvel rallyofficials egen, som publikums og beboeres færden på en hastighedsprøve før, under og efter et rally. Gennemgangen favnede bredt. Fra den stående regel om aldrig at vende ryggen til en rallybil, fordi den er utilregnelig og til opsætning af en post, konflikthåndtering, fløjtevarsling, radiokommunikation, risikohåndtering og sikkerhedsmæssige forholdsregler i tilfælde af uheld eller en ulykke med personskade samt nedtagning af posten og oprydning på området.

Første 22 RallyOfficials i Nykøbing F. MotorSport      


TIL FORDEL FOR SIKKERHEDEN

Hvad er Falster-klubbens forventninger til dette initiativ?

Først og fremmest at sikre klubben flere og mere kompetente medhjælpere til afvikling af løb. De officials som deltog i aftenens kursus udstyres nu med en intern licens og indmeldes i NFMS, som med initiativet håber at foregribe uønskede hændelser.

- Kan det inspirere andre klubber - og gerne også DASU - til noget lignende vil det være til fordel for sikkerheden i rallysporten, pointerede John Larsen

(Foto: MD/autoMOTIV - specialpress@gmail.com)


Fart med fornuft i Nykøbing F. MotorSport


 

Nykøbing F. MotorSport
www.nfms.dk   -   www.sydhavsrally.dk   -   mail@nfms.dk     -    FAX    54 86 05 86